Current Blogs Software Development - Internet Of Things (iOT) - Recipe - All

Tawaran Kursus SangKancil.asia

post-thumbnail

Topik 3 : Arduino (Getting Started)

Arduino terdiri daripada pelbagaijenis rangkaian elektronik dan hampir kesemuanya mempunyai fungsi yang sama. Sebagai langkah permulaan, kita akan sama-sama memahami konsep sebenar Arduino.Arduino terdiri daripada 3 subtopik iaitu : Community Hardware Software CommunityCommunity pada Arduino merujuk kepada satu jaringan besar dimana pengguna-pen ..
post-thumbnail

Topik 2 : Apa itu Arduino

Arduino merupakan sebuah rangkaian elektronik yang mampu diprogramkan melalui computer. Ianya juga merupakan salah satu alat pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan STEAM. Arduino mempunyai satu chip mikropengawal ataupun ‘brain’ yang merupakan salah satu komponen utama di rangkaian elektronik tersebut. Mikropengawal ini juga boleh ditemu ..
post-thumbnail

Topik 1 : Apa itu pendidikan STEAM

Perkataan STEAM merupakan singkatan kepada bidang Sains, Teknologi, Enginering, Art dan Matematik. Istilah ini merujuk kepada dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah bagi meningkatkan daya saing dalam bidang pembangunan teknologi yang berlandaskan Industrial Revolusi 4.0 (IR4.0). Dasar pendidikan ini wujud adalah kerana bidang pekerja ..